БАЛАНС (ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВИЙ СТАН) НА 31 БЕРЕЗНЯ 2022 РОКУ