Звіт про фінансовий стан станом на 31 грудня 2020 року