ПРЕЙСКУРАНТ ЦІН НА ГОСПРОЗРАЗХУНКОВІ МЕДИЧНІ ПОСЛУГИ ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ (З ПУТІВКАМИ)