ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ (ЗВІТ ПРО СУКУПНИЙ ДОХІД) СТАНОМ НА І ПІВРІЧЧЯ 2022 РОКУ