Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за 2020 рік