Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) за І півріччя 2021 року